Opstapregeling

De Opstapregeling helpt cliënten om vanuit een instelling beschermd wonen weer zelfstandig te wonen in de wijk.

Meer informatie: opstapregeling

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.