Beschermd wonen

Als zelfstandig wonen (met begeleiding thuis) niet meer mogelijk is, kom je mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een (tijdelijke) vorm van wonen. Je woont dan in een woning van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding.

Meer informatie: beschermd wonen

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.