Informatie

 • Wat is de Wmo?

  Heb je hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of zoek je een oplossing om op een eenvoudige manier in de omgeving van plek naar plek te kunnen gaan? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen wij je adviseren of hulp regelen.

  Meer informatie

 • Persoonlijk gesprek

  Tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de gemeente praat je over de hulp die je nodig hebt. Dit gesprek noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Het vindt meestal plaats bij jou thuis.

  Meer informatie

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Heb je informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek)? Of bij de aanvraag van een voorziening? Je kunt je laten bijstaan door een partner of een familielid. Je kunt ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor kun je terecht bij Stichting MEE.

  Meer informatie

 • Algemene voorziening

  Wij ondersteunen mensen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ondersteuning kan de vorm hebben van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.

  Meer informatie

 • Maatwerkvoorziening

  Wij ondersteunen mensen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ondersteuning kan de vorm hebben van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening.

  Meer informatie

 • Zorg in natura

  Bij zorg in natura ontvang je zorg en ondersteuning. Eén van de zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben, verzorgt dat voor jou. Wij regelen samen met de zorgaanbieder de administratie en de kosten van de zorg. De zorgaanbieder bepaalt meestal van wie je hulp krijgt.

  Meer informatie

 • Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt. Met een pgb regel je zelf de zorg. Je kiest zelf een of meerdere zorgaanbieder(s) en koopt de zorg in. Je doet ook zelf de administratie. Je houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.

  Meer informatie

 • Eigen bijdrage

  Krijg je hulp of ondersteuning van ons en ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je misschien een eigen bijdrage. Wij geven aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) door dat je zorg ontvangt. Het CAK stuurt je daarna een rekening voor je eigen bijdrage.

  Meer informatie