Algemene voorziening

Wij ondersteunen mensen die hulp nodig hebben bij het langer thuis wonen. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ondersteuning kan de vorm hebben van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.

Meer informatie: algemene voorziening

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.