Incidentele festiviteit organiseren

Organiseer je een evenement en wil je graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. Je kunt dit online doen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Voor de viering van bepaalde festiviteiten biedt het Activiteitenbesluit milieubeheer een vorm van ontheffing. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in zogenaamde collectieve- en incidentele festiviteiten.

  • Collectieve festiviteiten in Hattem zijn Koningsdag, de Langste Dag en de jaarwisseling.
  • Een incidentele festiviteit kent een meer individueel karakter. Je kunt hierbij denken aan concerten of feesten. Voor deze festiviteiten kunnen wij een uitzondering maken op de regels voor het maximale geluidsniveau. In de gemeente Hattem mogen de geluidsnormen op maximaal 4 dagen per jaar overschreden worden. Een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit kan een kennisgeving incidentele festiviteit indienen. Zo’n inrichting is bijvoorbeeld een café, restaurant of sportkantine.

Aanvraag

Je kunt een kennisgeving incidentele festiviteit online indienen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat je de kennisgeving hebt ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvang je een brief. Daarin vragen wij je de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen je aanvraag dan niet in behandeling.
  • Keuren wij je aanvraag goed? Dan krijgt de politie daarvan bericht. Ook wordt een bericht geplaatst in de huis-aan-huiskrant.