Klein kansspel organiseren

Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals tombola's, rad van fortuin en bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming nodig. Je kunt een vergunning online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Alle, tenminste drie jaar bestaande Nederlandse verenigingen, met een duidelijk omschreven statutair doel, kunnen een vergunning aanvragen. Dit doel mag niet de beoefening van een kansspel zijn. De prijzen mogen geen hogere waarde hebben dan € 400 per serie of set, met een maximale waarde van € 1.550 per bijeenkomst.

Aanvraag

Je kunt een klein kansspelvergunning online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf. Je moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen.

Klein kansspelvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat je de aanvraag hebt ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvang je een brief. Daarin vragen wij je de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen je aanvraag dan niet in behandeling.
  • Is de vergunning verleend? Je moet je aan de voorschriften houden die verbonden zijn aan het houden van een klein kansspel.