Textiel inzamelen

Wil je oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan eerst toestemming voordat je begint. Dit kun je online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie.

Oude kleding en schoenen lenen zich prima voor hergebruik. Je kunt je oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel brengen. Of naar een speciale container voor textielinzameling. Soms haalt een goede doeleninstelling of vereniging de spullen huis-aan-huis op. Daar is alleen wel toestemming voor nodig. Handelaren in lompen hebben die toestemming ook nodig.

De vergunning moet je aan het begin van het jaar aanvragen. Uit alle organisaties die een aanvraag indienen, kiezen wij er jaarlijks vier die textiel mogen inzamelen. Wij kiezen op basis van een roulatiesysteem en een positief CBF-advies (Centraal Bureau Fondsenwerving). We werken met een wachtlijst. De vier organisaties die de vergunning krijgen, komen vervolgens onderaan de wachtlijst. Om op de wachtlijst te blijven staan, moet een organisatie ons elk jaar informeren.

Vervolgacties

Na de textielinzameling moet de organisatie verantwoording afleggen. Is het verzamelde textiel ook echt bij de vastgestelde bestemming aangekomen? Een handelaar die ingezameld textiel verkoopt, moet verantwoording afleggen over de opbrengst van de verkoop. Krijg je de vergunning? Dan moeten de personen die het textiel inzamelen een identiteitsbewijs bij zich hebben.

Aanvraag

Je kunt een vergunning voor het inzamelen van textiel online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie..

Vergunning textielinzameling aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken