Kabels en leidingen leggen

Alleen met toestemming mag je kabels en leidingen in de grond aanleggen. Als je gaat graven met een machine, moet je een graafmelding doen.

Dit doe je bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster (KLIC). Heb je als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

Aanvraag

Een melding van voorgenomen werkzaamheden moet je minimaal 6 weken voor de geplande begindatum van uitvoering indienen. Voor aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk geldt een termijn van 8 weken.

Het aanvraagformulier stuur je naar gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Wij kunnen tijdens de werkzaamheden controleren of je aan de voorwaarden voldoet.

Tips

Meer weten? Kijk op KLIC