Zonnepanelen in de binnenstad

Veel Hattemers willen graag hun huis verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. Dit geldt ook voor bewoners van de binnenstad. Vaak is dit lastiger, omdat de binnenstad vol monumenten staat en - juist door de karakteristieke oude daken - een beschermd stadsgezicht heeft. In sommige gevallen kan het wel: zonder vergunning of met maatwerk.

Neem altijd vooraf contact op met de gemeente

Plaats nooit zomaar panelen op een dak. Neem altijd eerst contact met ons op. Je kunt mailen naar bwt@hattem.nl. De plek waar je de zonnepanelen wilt plaatsen moet aan onze voorwaarden voldoen. Geef duidelijk aan wat de exacte locatie is waar je de zonnepanelen wilt plaatsen. En geef hierbij aan om welk dak het gaat, het aantal panelen dat je wilt plaatsen en de afmetingen van deze panelen. Ga hierover met ons in overleg.

Je kunt in de binnenstad zonder vergunning zonnepanelen plaatsen als:

 • Je deze plaatst op een achterdakvlak dat niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd.
 • Je deze plaatst op een bouwwerk op het erf aan de achterkant van een hoofdgebouw. Maar alleen als dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw, dat niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is.
 • Bij twijfel over de situering van het dak is het altijd verstandig om dit bij ons na te vragen.

In veel gevallen is een vergunningaanvraag nodig, dan werken wij met maatwerk:

 • Voldoet je locatie niet aan de eisen om vergunningsvrij zonnepanelen te plaatsen? Dan is maatwerk nodig.
 • De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de adviseur Cultuurhistorie beoordelen of er bij plaatsing van zonnepanelen sprake is van verstoring van het straatbeeld, dakenlandschap of monument. De zonnepanelen mogen niet in het oog springen.
 • Als de commissie je plannen positief beoordeelt, kun je een vergunning aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dit doe je via het Omgevingsloket.

Bij plaatsing hanteren wij vervolgens de volgende uitgangspunten:

 • Plaats de zonnepanelen op een dak.
 • Zorg dat de panelen een geheel vormen met de installatie - bijvoorbeeld in het geval van een zonnecollector - voor het opslaan van het water of het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst.
 • Komen de panelen op een schuin dak? Zorg dan dat:
 1. zij niet uitsteken. En dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak blijven;
 2. de panelen in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
 3. de hellingshoek van de panelen hetzelfde is als die van het dakvlak waarop zij liggen;
 • Komen de panelen op een plat dak? Zorg dan dat deze (tenminste) net zo ver van de dakrand geplaatst worden, als de hoogte van de panelen. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, zorg dan dat de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter is.
 • De panelen worden per dakvlak geplaatst in een aaneengesloten vak. Plaats ze in een eenvoudige geometrische vorm (rechthoek, vierkant, strook). En kies voor een neutrale kleur (volledig zwart of de kleur van de dakpannen). Dit zorgt voor een rustig patroon.
 • Gebruik je een nieuwe techniek, zoals panelen die geïntegreerd zijn in dakpannen of zonnefolie? Kies ook dan voor een rustig patroon.
 • Let op: laat de panelen altijd plaatsen door een gecertificeerde installateur. Let hierbij ook op de brandveiligheid. Op de website van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid kun je een handreiking vinden. Om het risico op brand te verkleinen is het belangrijk dat er voldoende afstand is tot dakramen. En dat bij rijwoningen de panelen niet aaneengesloten worden doorgelegd over meerdere daken.