Venten

Als je verbruiksartikelen wilt venten, heb je geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, cake, rookworsten of pepernoten. Het gaat om verkoop langs de deur, zonder vaste standplaats. Je moet tijdens het venten een geldig identiteitsbewijs bij je hebben. Voor het vrij mogen venten gelden voorwaarden.

Voorwaarden

  • De openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en het milieu mogen niet in gevaar komen.
  • Je mag niet venten op zondagen. Ook ‘s avonds tussen 20.00 uur en 09.00 uur mag je niet venten.
  • Je mag geen papier of ander materiaal (zwerfvuil) op straat achterlaten.
  • Eventuele aanwijzingen van de politie moet je opvolgen.
  • Voorkom dat je niet gelijktijdig vent met een andere vereniging, instelling of organisatie. Dit regel je onderling. De gemeente Hattem is daar niet voor verantwoordelijk.
  • Ben je de organisator van de ventactie? Dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat de gemeente Hattem, of derden, geen schade of overlast ondervinden door het venten. Ontstaat er toch schade, dan moet je deze vergoeden.