Tips voor een schoon evenement

Een schoon en opgeruimd evenement? Dat kan! De 10 tips hieronder helpen je daarbij. Ze vertellen je hoe je zwerfvuil voorkomt, voorafgaand en tijdens jouw evenement.

1. Voorkom flyers en samples

Flyers en samples vormen een grote bron van zwerfvuil tijdens evenementen. Kies voor een alternatieve mogelijkheid om een boodschap te verspreiden, bijvoorbeeld via lichtbakken. 

2. Laat commerciële partijen bijdragen

Wordt er op jouw evenement iets verkocht of uitgedeeld? Leg een afvalaanpak vast bij de afspraken met die partijen en maak duidelijke (financiële) afspraken over het opruimen van het afval en zwerfvuil met de commerciële aanbieders.

3. Laat zien dat je zwerfvuil opruimt

Wanneer er zichtbaar wordt opgeruimd, veroorzaken mensen minder zwerfvuil. Door het aanvraagformulier van Mooi Schoon in te vullen, kun je de volgende hulpmiddelen aanvragen om zichtbaar zwerfvuil op te ruimen: 

  • De gratis opruimset, bestaande uit 5 afvalgrijpers, 5 paar handschoenen, 5 evenementenhesjes en een rol vuilniszakken.
  • De Mooi Schoon handkarren, om op het evenement nog beter zwerfvuil op te ruimen. 

Zorg dat de mensen die het zwerfvuil opruimen op een positieve manier opvallen en een positieve boodschap communiceren.

4. Creëer commitment

Mensen maken meer gebruik van afvalbakken, als je vraagt om commitment bij een schoon evenement. De aandacht vestigen op een schoon evenement kan onder andere via een bevestigingse-mail na aankoop van het ticket, of direct bij een aanmeldformulier. Je kunt hierbij gebruikmaken van het Mooi Schoon-logo of de poster ophangen bij de ingang van het evenemententerrein.

Logo Mooi Schoon downloaden

5. Houd aanlooproutes schoon

Een evenement begint al op (grote) afstand van de evenementlocatie. Het schoonhouden van jouw evenement dus ook. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende afvalbakken langs de aanlooproutes, de parkeerterreinen en de fietsenstalling bij het evenement. 

6. Posters voor omwonenden

Mensen die rondom het evenemententerrein wonen ervaren vaak hinder van het zwerfvuil dat bij een evenement vrijkomt. Onderstaande poster kunnen ze voor het raam hangen om bezoekers te vragen de omgeving schoon te houden.

Download de poster

7. Goede en voldoende afvalbakken

Zorg voor voldoende afvalbakken met makkelijk te wisselen zakken. Maak iemand verantwoordelijk om de zakken tijdig te verwisselen; een afvalbak die niet overvol zit nodigt uit om te gebruiken. Maak goede afspraken met het bedrijf waar je het evenementenafval heen brengt of door op laat halen. Mogelijk leveren zij ook evenementencontainers in verschillende formaten.

Let op: Mooi Schoon faciliteert geen afvalbakken en haalt geen afval op van evenementen. Voor het inzamelen en afvoeren van afval: volg de aanwijzingen uit de evenementenvergunning.

8. Wees trots

Laat zien dat je trots bent op bezoekers, sponsoren, leveranciers, de gemeente en de eigen organisatie. Je zult zien dat dit aanstekelijk werkt.

9. Aanvraagformulier ‘Mooi Schoon evenement’

Met het aanvraagformulier kun je gratis middelen bestellen om jouw evenement schoon te houden. Het aanvraagformulier vind je op www.mooi-schoon.nl/kom-in-actie/evenementen

10. Check het evenementenbeleid/APV van de gemeente over duurzaamheid/evenementenafval

Voorkom dat je vooraf producten aanschaft die je niet mag gebruiken tijdens evenementen. Denk aan hergebruik of andere duurzaamheidsaspecten (bijv. tegengaan ballonnen, confetti, wegwerpplastic etcetera).