Speelautomaten exploiteren

Als je een kansspelautomaat zoals een fruitautomaat wilt plaatsen heb je een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kun je bij ons aanvragen. Dit kan online met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

Voorwaarden

Aantal speelautomaten

Hoeveel speelautomaten je mag hebben, is afhankelijk van het soort inrichting waarin je de speelautomaat wilt plaatsen. Er wordt verschil gemaakt tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

  • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen twee speelautomaten hebben. Dat mogen zowel kansspel- als behendigheidsautomaten zijn.
  • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen twee behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Daarnaast moet je mogelijk een exploitatievergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Het college van B&W verleent een aanwezigheidsvergunning per kalenderjaar of deel van een kalenderjaar.

Aanvraag

Je kunt een aanwezigheidsvergunning online aanvragen met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. Wij toetsen de aanvraag aan de Wet op de Kansspelen. Op basis van deze toets nemen wij het besluit de vergunning wel of niet te verlenen.

Aanwezigheidsvergunning speelautomaat aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Termijn

De doorlooptijd is 8 weken. Deze termijn kunnen wij eenmaal met maximaal 8 weken verlengen. Dien de aanvraag minimaal 3 weken voor plaatsing van de automaten bij ons in.

Aanpak

  • Als je de aanvraag hebt ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet-complete of niet-correcte aanvraag ontvang je van ons een brief. Daarin staat het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en/of gegevens.
  • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk. We nemen de aanvraag dan niet in behandeling.

De politie controleert of het aantal en de aard van de geplaatste automaten overeenkomt met de verleende vergunning.

Bezwaar & beroep

Je kunt bezwaar maken tegen het besluit over je aanvraag. Ben je het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Tips

Meer informatie over het plaatsen van speelautomaten, vind je op de website van de Kansspelautoriteit