Uitstalling plaatsen bij een winkel

Als ondernemer kun je een uitstalling plaatsen bij je winkel. Daar mag je producten uitstallen die je ook in de winkel verkoopt. Volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) heb je geen vergunning nodig voor het uitstallen van producten voor je winkel. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Je mag de uitstalling dus niet als marktkraam gebruiken.

Voorwaarden

Wil je een uitstalling plaatsen? Dan zijn dit de voorwaarden:

  • Je veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen (maximaal 60 cm uit de gevel).

Kosten

Het kan zijn dat je precariobelasting moet betalen als je een uitstalling hebt. Dit is belasting die je aan ons betaalt voor het gebruikmaken van de openbare ruimte. In de verordening precariobelasting staat wanneer wij precariobelasting opleggen.