Sloopvergunning

Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen. Daarnaast willen wij ongewenste sloop voorkomen. Het ligt eraan wat je wilt slopen of je een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt.

Via het Omgevingsloket kun je een vergunningcheck doen om te kijken wat voor jouw situatie van toepassing is. Op deze website lees je ook welke gegevens en documenten je bij een aanvraag moet indienen.

Voorwaarden

Het ligt eraan wat je wilt slopen of je een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. Je hoeft alleen een melding te doen als je meer dan 10 m3 sloopafval hebt. Ook als je asbest wilt verwijderen moet je een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt je melding niet geaccepteerd.

In de volgende gevallen heb je een sloopvergunning nodig:

  • Als je sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
  • Als een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit bepaalt dat je een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
  • Als je sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor sloopwerkzaamheden vind je in de legesverordening.

Aanvraag

Je vraagt de omgevingsvergunning aan met DigiD bij het Omgevingsloket.

Wil je eerst meer informatie? Dan kun je online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken