Alcohol schenken en/of verkopen

Ben je een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet je in het bezit zijn van een alcoholvergunning. Alleen dan mag je alcoholische dranken schenken of verkopen.

Een alcoholvergunning heb je nodig bij de start van een nieuwe onderneming. Ook als je een bestaande onderneming overneemt, heb je deze vergunning nodig. Dat geldt ook als je de bedrijfsvoering en/of inrichting van je onderneming wijzigt.

Komt er een nieuwe leidinggevende bij je werken? Meld dit dan bij de gemeente via het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage. Hij of zij kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van je nieuwe medewerker. Zo kijken we of hij of zij een strafblad heeft.

Voorwaarden

In de alcoholvergunning staan regels. Als je je hier niet aan houdt, kunnen wij je een boete geven. Ook kan de burgemeester je vergunning schorsen gedurende maximaal 12 weken. De burgemeester kan je vergunning ook helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig, totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
  • Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn als de horeca-inrichting of slijterij geopend is.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een alcoholvergunning vind je in de legesverordening.

Aanvraag

Om een alcoholvergunning aan te vragen, moet je een aantal documenten invullen en meesturen. Dit zijn:

  • Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A). Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen. Met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.
  • Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage. Dit formulier is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een commercieel horeca- of slijtersbedrijf.
  • Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B). Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Dit is voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.
  • Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) - Bijlage. Dit formulier is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn bij een paracommercieel horecabedrijf.

Wil je een horecavergunning aanvragen? Maak dan online een afspraak met ons voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij onder andere met je door welke documenten je samen met de aanvraag in moet dienen.

Afspraak maken

Wet Bibob

De Wet Bibob maakt het de overheid mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Dat kan als het vermoeden bestaat dat de ondernemer de vergunning gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Het Bibob-formulier moet je samen met je aanvraag voor een alcoholvergunning indienen. Op basis hiervan onderzoeken wij de integriteit van je onderneming. Bij twijfel schakelen wij het Landelijk Bureau Bibob in. Wij nemen in dit geval contact met je op.

Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A)
Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B)
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B) - Bijlage
Vragenformulier Wet Bibob
Vragenformulier Wet Bibob - Bijlagen

Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit. Onderstaande checklist kun je gebruiken om te bepalen of de inrichting (horeca- of slijtersbedrijf) hieraan voldoet.

Checklist inrichtingseisen Alcoholwet (voor horeca- en slijtersbedrijf)

Aanpak

Wij controleren of jouw horeca-inrichting of slijterij voldoet aan de regels van de Alcoholwet. Constateren wij een overtreding? Dan kunnen we hiertegen optreden.