Sloopmelding

Je mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. Je moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen.

Beschrijving

Daarnaast willen wij ongewenste sloop voorkomen. Het ligt eraan wat je wilt slopen of je een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt.

Via het Omgevingsloket kun je een vergunningscheck doen. Dan weet je wat voor jouw situatie van toepassing is.

Voorwaarden

Het ligt eraan wat je wilt slopen of je een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. Je hoeft alleen een melding te doen als je meer dan 10 m3 sloopafval hebt. Ook als je asbest wilt verwijderen moet je een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt je melding niet geaccepteerd.

In de volgende gevallen heb je een sloopvergunning nodig:

  • Als je sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
  • Als het omgevingsplan, een voorbereidingsbesluit in het omgevingsplan of de beheersverordening bepaalt dat je een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
  • Als je sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Aanvraag

Je doet de melding minimaal 4 weken voor je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding nog 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Wil je eerst meer informatie? Dan kun je online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken