Ontheffing winkelopenstelling

Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. Een ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. Je kunt een ontheffing online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf. 

Beschrijving

Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. De Winkeltijdenwet en de verordening winkeltijdenwet bepalen dat een winkel tussen 22.00 uur en 06.00 uur gesloten is. Een ontheffing winkelopenstelling geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden.

In de gemeente Hattem mogen winkels op bepaalde feestdagen open zijn. Dat geldt niet voor zondagen, en ook niet voor Eerste Kerstdag. Daarnaast mag de gemeente een bepaalde winkel in bijzondere gevallen toestemming geven open te zijn buiten de normale openingstijden.

Aanvraag

Je kunt een ontheffing winkelopenstelling online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf. Je moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen.

Ontheffing winkelopenstelling aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een een afspraak met ons maken.