Standplaatsvergunning

Wil je spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan heb je een standplaatsvergunning nodig.

Beschrijving

Je hebt ook een vergunning nodig voor een kraam of verkoopwagen aan het water of op eigen grond. Wil je bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Wil je in een kraam gedachten of gevoelens openbaar maken? Dan heb je geen vergunning nodig. Je hebt dit recht vanuit de Grondwet.

Wil je als inwoner, bedrijf of instelling (eenmalig) op de weekmarkt in Hattem staan? Neem dan contact op met de stichting Markten Noord-Veluwe. Kijk voor meer informatie op weekmarkt.

Voorwaarden

Of je een standplaatsvergunning krijgt, hangt onder andere af van:

 • de activiteiten die plaatsvinden vanuit de standplaats;
 • het doel van de activiteit;
 • de locatie waarvoor je de vergunning aanvraagt;
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
 • het bestemmingsplan en
 • het straatbeeld.

Aanvraag

Je kunt een standplaatsvergunning online aanvragen met DigiD.

Standplaatsvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Termijn

Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen we eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.

Aanpak

De volgende documenten heb je nodig om een standplaatsvergunning aan te vragen:

 • kopie inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel (voor jaarstandplaats of seizoensstandplaats);
 • een situatietekening van de locatie van de standplaats en
 • een verklaring van het soort, de omvang en het doel van de activiteit.

Procedure

 • Nadat je de aanvraag hebt ingediend, controleren we of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag krijg je een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken of gegevens.
 • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet ontvankelijk. We nemen de aanvraag dan niet in behandeling.

Wij toetsen je aanvraag aan een aantal zaken:

 • de voorwaarden uit de Algemene plaatselijke verordening (APV);
 • de voorwaarden van het standplaatsenbeleid en
 • de eisen van de milieuwetgeving als die van toepassing zijn.

Blijkt uit de toets dat je aanvraag aan de voorwaarden voldoet? Dan verlenen wij de vergunning.

Bezwaar & beroep

Je kunt bezwaar maken tegen het besluit over je aanvraag. Ben je het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.