Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

Langs of over de weg mag je zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag je daar geen aankondigingsbord plaatsen. Je kunt een ontheffing online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Wil je een spandoek of aankondigingsbord met reclame plaatsen? Kijk voor meer informatie bij reclame plaatsen.

Locaties spandoeken en aankondigingsborden

Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. Je mag het spandoek of aankondigingsbord maximaal 1 week plaatsen op de volgende plekken:

 • Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.
 • Kruising Hessenweg/Vuursteenberg, in de berm. Exacte locatie: tussen de geplaatste blanke en groene paal.
 • Hilsdijk, voor spoorwegovergang ter hoogte van NTP Infra Hattem. Exacte locatie: tussen lantaarnpaal 36 en de geplaatste blanke paal.
 • Nabij de bunker bij de kruising stoplichten Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.

Voorwaarden

Je mag een spandoek of aankondigingsbord plaatsen als:

 • het spandoek of aankondigingsbord geen gevaar oplevert voor de veiligheid;
 • er in dezelfde periode geen ander spandoek of aankondigingsbord hangt of staat;
 • het spandoek of aankondigingsbord het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt;
 • het spandoek of aankondigingsbord geen overlast veroorzaakt en
 • de afbeeldingen en teksten op het spandoek of aankondigingsbord geen andere mensen kwetsen.

Aanvraag

Je kunt een spandoekontheffing online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie.

Spandoekontheffing aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Termijn

De doorlooptijd is maximaal 8 weken. Wij kunnen deze termijn 1 keer met maximaal 8 weken verlengen. Je krijgt hiervan bericht.

Aanpak

 • Als je de aanvraag indient, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag, ontvang je een brief. Daarin staat het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij je aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen je aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening en aan de nadere regels spandoeken en tijdelijke reclameborden.
 • Bij een positief advies verlenen wij je de ontheffing. Eventueel onder voorwaarden.