Bomen kappen

Het kappen van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. Je hebt een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat. Of als het bestemmingsplan dat vereist. Dit geldt ook voor stevig snoeien.

Staat de boom op de bomenlijst? Dan is de vergunning die je nodig hebt een omgevingsvergunning voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand'. Staat in het bestemmingsplan dat je voor het vellen van een houtopstand een vergunning nodig hebt? Dan gaat het om een omgevingsvergunning voor 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde'.

Bomen die niet op de bomenlijst staan, en waarvan het bestemmingsplan niet bepaalt dat je een vergunning nodig hebt, mag je zonder vergunning omhakken of stevig snoeien.

Voorwaarden

Vraag je een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom, dan gelden een paar voorwaarden.

  • Een verzoek wordt soms afgewezen als de boom geen ernstige hinder oplevert of gevaar vormt voor de omgeving.
  • Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in je buurt.

Aanvraag

Je vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kun je ook nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Ga naar www.omgevingsloket.nl

De bomenlijst vind je terug in het groenbeleid.

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken