Bomen kappen

Wil je een boom kappen of stevig snoeien? Dan heb je meestal een vergunning nodig. 

Voor wie?

Alleen de eigenaar van de boom kan een vergunning aanvragen. Als iemand anders een vergunning wil aanvragen, moet de eigenaar schriftelijk toestemming geven.

Bijzondere bomen

De gemeente Hattem kent een Bomenlijst waarop monumentale en andere beschermingswaardige bomen in de gemeente worden vermeld. Wij kunnen daar ambtshalve en op verzoek van belanghebbende wijzingen in aanbrengen. Voor het kappen van een boom op de Bomenlijst wordt geen vergunning afgegeven. Behalve als er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie.

De Bomenlijst wordt in 2024 geactualiseerd.

Vergunningvrij kappen

Je hebt géén vergunning nodig voor het kappen wanneer het gaat om:

 • wegbeplantingen en beplantingen op 1 rij op of langs landbouwgronden, als deze bestaan uit populieren of wilgen die niet geknot zijn. Wanneer de rijbeplanting in totaal 20 bomen of meer omvat moet je een melding doen bij de provincie;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed;
 • een alleenstaande boom waarvan de stam op een hoogte van 1.30 meter boven de grond een omtrek heeft van 65 centimeter of minder. Dit geldt niet voor een boom die is geplant op grond van een herplantplicht. Daarvoor is wel een vergunning nodig;
 • bomen die moeten worden gekapt in het kader van de Plantenziektenwet of in het kader van een aanschrijving of last van het bevoegd gezag;
 • op vaste momenten kappen van hakhout voor het gewone onderhoud;
 • bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen en waarvoor een kapmelding gedaan moet worden bij de provincie;
 • het kappen van een boom met toestemming van de gemeente, wegens een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen.

Broedseizoen

Bij het kappen van bomen moet je rekening houden met het broedseizoen. Dit geldt zowel voor bomen waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, als voor bomen die je zonder vergunning kunt kappen. Veel vogelsoorten broeden van medio maart tot medio juli. Maar er zijn ook vogels die al in februari of tot in augustus broeden. Je moet zelf onderzoeken of je met het kappen geen nest verstoort.

Aanvraag

Heb je een kapvergunning nodig? Vul dan onderstaand formulier in.

Kapvergunning aanvragen (pdf 51 kb)

Dit formulier kun je met onderstaande bijlagen sturen naar: Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050AB Hattem of mailen naar gemeente@hattem.nl

Bijlagen

 • een foto van de te vellen bomen
 • situatietekening van de te vellen bomen
 • inspectierapport van de te vellen bomen

Procedure

Wij beoordelen je aanvraag. Vervolgens besluiten wij om de vergunning wel of niet te verlenen. Tegen dit besluit kun je bezwaar maken. Mensen uit jouw buurt kunnen ook bezwaar maken. Wij maken het besluit bekend via Berichten over uw buurt.

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken