Geluidsontheffing aanvragen

Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Wil je muziek of geluid maken en hiervoor geluidsapparatuur gebruiken? Dan heb je hiervoor een ontheffing nodig.

Geluidsontheffing aanvragen

Voorwaarden

De gemeente informeert je over de voorwaarden waaraan je moet voldoen. 

Kosten

De kosten vind je in de legesverordening.

Beslissing op je aanvraag

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van je aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met onze beslissing? Dan kun je bezwaar maken. Dit moet je binnen zes weken doen. Ben je het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.