Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Je vraagt deze vergunning bij ons aan met Digid of eHerkenning.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen belang is. Ten minste de helft van de opbrengsten van de loterij wordt hieraan besteed.
  • de prijzen of premies niet hoger zijn dan € 4.500. Zijn de prijzen hoger? Dan moet je een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een loterijvergunning, brengen we leges in rekening.

Aanvraag

Je kunt een loterijvergunning online aanvragen met DigiD of eHerkenning. Je moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen. Wij beslissen binnen 8 weken op je aanvraag.

Loterijvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat je de aanvraag hebt ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvang je een brief. Daarin vragen wij je de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doe je dit niet? Dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen je aanvraag dan niet in behandeling
  • Wij toetsen je aanvraag aan de voorwaarden uit de Wet op de kansspelen. Zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket.
  • Op basis van deze toets krijg je wel of niet een vergunning.

Wetten en regels

Staat een loterij voor het publiek open? Dan is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht volgens artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Verkoop je de loten alleen in besloten kring. Bijvoorbeeld binnen een vereniging? Dan heb je geen loterijvergunning nodig. Een voorwaarde is in alle gevallen dat niet meer dan 50% van de opbrengst naar het prijzengeld gaat.

Bezwaar & beroep

Ben je het niet eens met onze beslissing? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.