Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wil je asbest verwijderen? Kijk op het Omgevingsloket of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Je hebt namelijk eerst toestemming nodig voordat je asbest mag verwijderen. Let op: asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden.

Direct naar het Omgevingsloket

Voorwaarden

Je hoeft alleen een melding of aanvraag te doen als je meer dan 10 m3 sloopafval hebt of asbest wilt verwijderen. Voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag is een asbestinventarisatie noodzakelijk.

Kosten

Aan het indienen van een melding zijn geen kosten verbonden. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. Je betaalt de kosten voor de asbestinventarisatie en het verwijderen van asbest zelf.

Aanvraag

Wil je weten of je een vergunning aan moet vragen of alleen een melding moet doen? Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Op deze website kun je ook de melding doen of de aanvraag voor een vergunning indienen.

Heb je naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heb je voor die plannen ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kun je de aanvragen samen indienen.

Je doet de melding minimaal vier weken voordat je met het sloopwerk begint. Soms kun je de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Afspraak maken