Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kun je het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kun je het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst (ROVA).

Voorwaarden

Een aanvraag bij ons indienen voor het ophalen van afval is mogelijk als:

  • de aanvrager een rechtspersoon is.
  • het gaat om klein bedrijfsafval. Bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren. Dat betekent dat het afval geen restafval van een productieproces mag zijn. Zoals bijvoorbeeld slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer.
  • de hoeveelheid restafval niet meer is dan 10 vuilniszakken van 60 liter per maand. Dat zijn 10 ledigingen op het ondergrondse systeem.

Aanvragen

Wil je een aanvraag indienen? Bel dan met ons op telefoonnummer (038) 443 16 16. Bij de aanvraag stellen we je een aantal vragen over bijvoorbeeld het type bedrijf, de hoeveelheid en het soort afval. Op basis van deze informatie beoordelen we wie het afval ophaalt. Soms doet de gemeente dat zelf, soms moet je daarvoor bij een particulier inzamelbedrijf zijn.

Vervolgacties

Blijkt uit je aanvraag dat ROVA het afval kan ophalen? Dan krijg je een milieupas om restafval te storten in de ondergrondse container. Ook krijg je (als dit gewenst is) containers voor oud papier, pmd-afval (plastic, metaal en drankenkartons) en gft (groente, tuin en fruitafval). Op de inzamelkalender van de ROVA staat wanneer je afval kunt aanbieden.