Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is.

Aanvraag

Klacht indienen

U kunt online een klacht indienen. Dit doet u met uw DigiD.

Direct een klacht indienen

Wilt u uw klacht niet online indienen? U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te schrijven aan de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld dan in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats;
 • gegevens over het concrete gedrag van de betrokken ambtenaar of eenheid;
 • gegevens over de betrokken ambtenaar, eenheid of (een lid van) het betrokken bestuursorgaan en;
 • gegevens over de datum en het tijdstip van de gedraging.

Aanpak

 • Na het versturen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat of de gemeente de klacht wel of niet in behandeling neemt.
 • Neemt de gemeente de klacht in behandeling? Dan krijgen u én de betrokken ambtenaar, over wie uw klacht gaat, drie weken de tijd om op elkaars standpunt te reageren.
 • U krijgt daarna de gelegenheid uw klacht in te trekken.
 • Als u vasthoudt aan uw klacht, legt de gemeente de klacht voor aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris beoordeelt de klacht en brengt advies uit aan het college.
 • Uiterlijk 10 weken na ontvangst van uw klacht, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.
 • U krijgt de beslissing per post.
 • Bent u het niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman gaan.

Tips

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht? Op www.nationaleombudsman.nl vindt u handige tips.