Klacht indienen

Ben je ontevreden over hoe je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kun je een klacht indienen. Dit doe je bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan je vragen om meer uitleg. Je legt dan uit waarom je te maken kreeg met de gemeente. Ook geef je precies aan wat er is gebeurd.

Aanvraag

Klacht indienen

Je kunt online een klacht indienen. Dit doe je met je DigiD of eIDAS.

Klacht indienen

Wil je je klacht liever niet online indienen? Je kunt dit ook schriftelijk doen. Schrijf een brief aan de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem. Vermeld dan in ieder geval de volgende gegevens:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • gegevens over het concrete gedrag van de betrokken ambtenaar of eenheid;
 • gegevens over de betrokken ambtenaar, eenheid of (een lid van) het betrokken bestuursorgaan en;
 • gegevens over de datum en het tijdstip van de gedraging.

Aanpak

 • Na het versturen van de klacht krijg je een ontvangstbevestiging. Daarin staat of de gemeente de klacht wel of niet in behandeling neemt.
 • Neemt de gemeente de klacht in behandeling? Dan krijgen jij en de betrokken ambtenaar, over wie je klacht gaat, drie weken de tijd om op elkaars standpunt te reageren.
 • Je krijgt daarna de gelegenheid je klacht alsnog in te trekken.
 • Als je vasthoudt aan je klacht, legt de gemeente de klacht voor aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris beoordeelt de klacht en brengt advies uit aan het college.
 • Uiterlijk 10 weken na ontvangst van je klacht, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.
 • Je krijgt de beslissing per post.
 • Ben je het niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kun je naar de Nationale ombudsman gaan.

Tips

Wil je meer weten over het indienen van een klacht? Op www.nationaleombudsman.nl vind je handige tips.