Column

Elke maand schrijft de burgemeester of één van de wethouders een column. Deze keer is het de beurt aan wethouder Tjitske Siderius.

Warmetruiendag

Op 10 februari trek ik een warme, stoere wollen trui aan. Het is dan Warmetruiendag en op die dag vindt de vrolijkste klimaatactie van het jaar plaats. Wanneer heel Nederland op deze dag de verwarming één graad lager zet en een warme trui aantrekt, besparen we met z’n alleen ongeveer zes procent energie. Een klein initiatief met grote opbrengst. En dat is hard nodig: want met een duurzamere stad maken we Hattem ook toekomstbestendig.

In Hattem starten we dit jaar met de Green Deal. We gaan voor een Green Deal waarin inwoners, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden (elkaar helpen) verduurzamen. We willen een beweging op gang brengen, een duurzaamheidsoffensief, en daar met elkaar als partners een coalitie in vormen. En daar hebben we iedere Hattemer bij nodig.

Het komende jaar nodigen we daarom alle inwoners van Hattem uit om met initiatieven te komen om onze mooie stad te verduurzamen. Iedere Hattemer kan zelf een voorstel indienen. Maar het mag ook samen met de buren, familieleden of met de vereniging waar je als vrijwilliger werkt. Gezamenlijk gaan we kijken voor welke initiatieven voldoende steun is om ze daarna ook echt te gaan uitvoeren. Dit kunnen grote of kleine initiatieven zijn. Initiatieven die makkelijk of moeilijk te realiseren zijn. Al volledig uitgewerkte initiatieven of nog vage concepten. 

Er zijn in Hattem al mooie voorbeelden van zulke initiatieven. Zo worden de Veldhoeve en de Distelhoeve dit jaar veranderd van een stenige omgeving in een groene plek waar het aangenaam bewegen, recreëren en ontmoeten is. Het groen en water wordt tot in de haarvaten van de wijk gebracht en de biodiversiteit vergroot. Het mooie is dat het ontwerp tot stand is gekomen in nauwe samenspraak met de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers rondom de Veldhoeve/Distelhoeve. 

Voor de zomer vragen we alle Hattemers om duurzame ideeën aan te melden voor onze Green Deal. Denk daarom alvast met jouw buren, klasgenoten, leden van de sportclub of jouw koor na over mogelijke initiatieven. En heb je al een supergoed idee? Meld het dan alvast via greendeal@hattem.nl

Op naar een klimaatbestendig en duurzaam 2023. Ik hoop je dit jaar te ontmoeten en geïnspireerd te raken door alle ideeën die nu nog in de stad verborgen zijn.