Begroting

De begroting bestaat uit de nota van aanbieding, programma's en paragrafen en de meerjarenraming.