Kadernota

De kadernota geeft de kaders voor het opstellen van de begroting van de gemeente Hattem.