Najaarsnota

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste acht maanden van het jaar.