Jaarstukken

De gemeenteraad van Hattem stelt een programmarekening op. Deze bestaat uit een programmaplan en paragrafen.