Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste vier maanden van het jaar.