Gemeenteraad en commissies

 • Vergaderkalender

  In iBabs Online kunt u de vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies bekijken.

 • Gemeenteraad

 • Raadscommissies

  De gemeente Hattem heeft 2 raadscommissies: commissie Sociale Zaken en commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken. De commissievergaderingen vinden gelijktijdig plaats op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis.

 • Uw inbreng

  Tijdens een raadsvergadering kunt u gebruikmaken van uw spreekrecht. Bij een commissievergadering kunt u inspreken, meepraten of iets delen.

 • Raadsgriffie

  De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn onder andere het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken.

 • De raad op Twitter

  Volg de raad op Twitter! De gemeenteraad van Hattem communiceert over haar vergaderingen en andere activiteiten via Twitter:

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en 5 raadsleden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een jaarplan en een jaarverslag op.

Uitgelicht