Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand