Regeling gemeentegarantie voor financiering van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse Gemeenten