Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium