Direct online regelen

Wilt u direct (online) uw zaken met de gemeente regelen? Hier vindt u de formulieren die u kunt gebruiken. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens ontvangt u geen mailbevestiging van uw digitale aanvraag.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om uw aanvraag of melding te kunnen behandelen. In onze privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 • Aanslagbiljet opvragen en taxatieverslag inzien

  U kunt de aanslagen en taxatieverslagen online inzien. (met DigiD of met het aanslagnummer en -bedrag)

 • Aansluiting gemeenteriool, vergunning aanvragen

  Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Achternaam partner gebruiken of wijzigen

  Wilt u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken worden? Geef dat dan bij de gemeente aan. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. (met DigiD)

 • Activiteitenbijdrage aanvragen

  Met de activiteitenbijdrage kunt u (een deel van) de kosten betalen van een aantal activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement van de bibliotheek, of het lidmaatschap van een sportvereniging. (met DigiD of als pdf)

 • Afschrift burgerlijke stand aanvragen

  Wilt u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk bewijzen? Dan hebt u een uittreksel of afschrift nodig van de akte van de burgerlijke stand. (met DigiD)

 • Afspraak jeugd en gezin

  Met dit formulier kunt u aangeven op welke manier wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak.

 • Afspraak werk en inkomen

  Met dit formulier kunt u aangeven op welke manier wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak.

 • Afspraak zorg en ondersteuning

  Met dit formulier kunt u aangeven op welke manier wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak.

 • Automatische incasso aanvragen

  U kunt kiezen voor betaling via automatische incasso van uw gemeentelijke belastingen. (met DigiD)

 • Automatische incasso, rekeningnummer wijzigen

  Hebt u een ander rekeningnummer (IBAN) gekregen? Deze wijziging kunt u online doorgeven. (met DigiD)

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Hebt u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. (met DigiD)

 • Betoging of demonstratie melden

  De melding van een betoging of demonstratie moet u ten minste 48 uur voor aanvang doen. (met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf)

 • Bewijs van in leven zijn aanvragen

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Een bewijs van in leven zijn kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. (met DigiD)

 • Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

  Soms wilt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U hebt dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. (met DigiD)

 • Bezwaar indienen

  Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat ‘een bezwaarschrift indienen’. (met DigiD)

 • Bezwaar indienen met eIDAS

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat ‘een bezwaarschrift indienen’. (met eIDAS)

 • BIBOB

  De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

 • Bijdrage Stichting Willem Greeve Fonds aanvragen

  De stichting heeft als doel het culturele leven te bevorderen en activiteiten op dit gebied te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toekennen van een financiële bijdrage of een garantie. (met DigiD)

 • Bijstandsfraude melden

  Bijstand is bedoeld voor de mensen die deze uitkering echt nodig hebben. Helaas vragen sommige mensen onterecht bijstand aan. Wij maken veel werk van het voorkomen en bestrijden van bijstandsfraude. U kunt ons helpen door het te melden als u denkt dat er iets niet klopt.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Soms staat u plotseling voor een grote, noodzakelijke uitgave. De bijzondere bijstand kan dan misschien een oplossing bieden. Het gaat dan om uitgaven die echt noodzakelijk zijn. (met DigiD of als pdf)

 • Checklist inrichtingseisen Alcoholwet

  Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit. Deze checklist kan worden gebruikt om te bepalen of de inrichting (horeca- of slijtersbedrijf) hieraan voldoet.

 • Collectevergunning aanvragen

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. Deze collectevergunning vraagt u bij de gemeente aan. (met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Contactformulier

  Hebt u een vraag of opmerking? Geef het door via het contactformulier.

 • e-formulieren eIDAS

  Europese burgers en bedrijven moeten bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken. De gemeente Hattem heeft momenteel twee formulieren beschikbaar.

 • Energietoeslag 2022 aanvragen

  Heeft u een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2022. Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoelt om uw gestegen energielasten voor 2022 te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.

 • Evenementenvergunning aanvragen/melding doen

  Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u meestal een vergunning nodig, of moet u een melding indienen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. (met DigiD of als pdf).

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  pdf, 157kB

  Begint u een horecabedrijf (discotheek, café, cafetaria, shoarmazaak, coffeeshop, hotel of pension)? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. (pdf)

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Kunt u niet goed lopen? Of hebt u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. (met DigiD)

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Bent u gehandicapt en kunt u niet dicht bij uw huis parkeren? Als er niet genoeg parkeerplekken zijn in uw buurt, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. (met DigiD of als pdf)

 • Gemeentemagazine aanvragen

  De meest recente gemeentemagazine wordt zo spoedig mogelijk via de post naar u toegestuurd.

 • Gevonden en verloren voorwerpen, melding

  Iets gevonden of verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl.

 • Groenstrook adopteren

  Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden.

 • Groenstrook kopen

  Wilt u een groenstrook kopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

 • Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) en Bijlage

  Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.

  Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een commercieel horeca- of slijtersbedrijf.

 • Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) en Bijlage

  Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.

  Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) - Bijlage is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn bij
  een paracommercieel horecabedrijf.

 • Incidentele festiviteit, kennisgeving

  Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Inkomenstoeslag aanvragen

  Leeft u al drie jaar of langer van een laag inkomen? Dan is de individuele inkomenstoeslag voor u bedoeld. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot gaat en u een nieuwe nodig hebt. (met DigiD of als pdf).

 • Jeugdoverlast melden

  Met dit formulier kunt u overlast van jongeren melden bij de gemeente.

 • Kabel- en/of leidingwerkzaamheden aanvragen of melden

  pdf, 238kB

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? U kunt dan een klacht indienen. (met DigiD)

 • Klacht indienen met eIDAS

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? U kunt dan een klacht indienen. (met eIDAS)

 • Klein kansspelvergunning aanvragen

  Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals tombola's, rad van fortuin en bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Loterijvergunning aanvragen

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente. (met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Mantelzorgcompliment aanvragen

  Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem geeft mantelzorgers daarom elk jaar een financiële blijk van waardering van €100. Krijgt u zorg of ondersteuning van een mantelzorger? Meld hem of haar dan aan voor dit mantelzorgcompliment. (met DigiD of als pdf).

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner hebt als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u een melding doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt registreren. (met DigiD)

 • Meldingsformulier maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Met dit formulier kunt u ondersteuning vragen bij al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

 • Minder regels

  Bent u wel eens tegen hinderlijke of overbodige regels van de gemeente Hattem aangelopen? Dan horen we dat graag van u.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via de website www.olo.nl.

 • Ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen (model C)

  pdf, 181kB

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen.

 • Overlast door een bedrijf

  Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld overlast van geluid, geur, stof of andere milieuverontreiniging. U kunt dan een milieuklacht doorgeven via dit formulier. Let op: alleen bij niet-spoedeisende klachten.

 • Overlijdensaangifte

  U kunt aangifte doen van een overlijden in de gemeente Hattem. (met eHerkenning)

 • Persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering

  De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Ook bevat de BRP gegevens van mensen die Nederland hebben verlaten. Het is belangrijk dat u op de juiste manier staat ingeschreven in de BRP. (met DigiD)

 • Planschade, schadevergoeding aanvragen

  pdf, 10kB

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade. (pdf)

 • Prullenbak adopteren

  Door een prullenbak te adopteren, kunt u zwerfafval in uw omgeving verminderen. Op deze manier draagt u een steentje bij aan een schone buurt. U kunt een prullenbak alleen adopteren, maar natuurlijk ook samen met uw buren!

 • Reisdocument, toestemmingsformulier

  Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart een ondertekende toestemming nodig van beide ouders of gezaghouders.

 • Schade aangifte VNG vrijwilligerspolis

  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer. (met DigiD)

 • Spandoekontheffing aanvragen

  Langs of over de weg mag u zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag u daar geen aankondigingsbord plaatsen. U kunt ontheffing aanvragen. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie)

 • Speelautomaten, aanwezigheidsvergunning

  Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, hebt u een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente. (met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een kraam of verkoopwagen aan het water of op eigen grond. (met DigiD)

 • Studietoeslag aanvragen

  Studiefinanciering is voor een student niet voldoende om alle kosten te betalen. Daarom werken veel studenten naast hun studie. Maar studenten met een lichamelijke of psychische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is de individuele studietoeslag. (met DigiD of als pdf)

 • Subsidie aanjaagbudget

  Gemeente Hattem stelt een aanjaagbudget om de lokale culturele sector te steunen. Met dit budget kunnen lokale culturele partijen activiteiten organiseren in en voor Hattem. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie)

 • Subsidie aanvragen

  De gemeente draagt soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie)

  (budgetsubsidie, activiteitensubsidie, sportsubsidie, waarderingssubsidie, subsidie voorschoolse voorzieningen, subsidie muziekonderwijs)

 • Subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen 2022

  De gemeente Hattem geeft subsidie aan instellingen, organisaties en bedrijven in de sectoren Sport, Horeca en Cultuur om hen financieel te ondersteunen in kosten die redelijkerwijs gemaakt moesten worden om te voldoen aan de opgelegde verplichtingen in het kader van het coronatoegangsbewijs.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen

  Leven met een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Voor deze kosten kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen. (pdf)

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang

  Krijgt u een uitkering van de gemeente Hattem? En volgt u een traject naar werk of inburgering? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor kinderopvang. (met DigiD of als pdf)

 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Heeft uw kind een handicap? Of ligt de school te ver weg? U komt mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. (pdf)

 • Terrasvergunning aanvragen

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. (met eHerkenning en DigiD namens bedrijf of organisatie)

 • Textielinzameling, vergunning aanvragen

  Soms haalt een goede doeleninstelling of vereniging oude kleding en schoenen huis-aan-huis op. Daar is toestemming voor nodig. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie)

 • Uitrit, aanleggen of veranderen

  Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente. (met DigiD)

 • Uittreksel BRP aanvragen

  Instanties kunnen u vragen om een uittreksel persoonsgegevens, ook wel uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een uittreksel is een verklaring dat u staat ingeschreven in de gemeente. (met DigiD)

 • Verhuizing doorgeven

  Gaat u verhuizen? Geef dat dan binnen 5 dagen na uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente verwerkt uw verhuizing in de Basisregistratie Personen (BRP). (met DigiD)

 • Verhuizing naar het buitenland doorgeven

  Gaat u verhuizen naar het buitenland? Meld dit dan uiterlijk 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. (met DigiD)

 • Verklaring omtrent gedrag

  Wilt u een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente? U moet dan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Hattem staan ingeschreven. U kunt online een VOG aanvragen.

 • Verklaring vermissing reisdocument

  U hoeft geen aangifte te doen bij de politie bij verlies of diefstal van uw paspoort of identiteitskaart. U kunt hiervoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. (met DigiD)

 • Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. (met DigiD)

 • Vuurwerkoverlast melden

  Om zorgpersoneel, handhavers en andere hulpverleners niet zwaarder te belasten, heeft het kabinet besloten tot een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk. Toch overlast? Meld het via dit formulier.

 • Winkelopenstelling, ontheffing

  In Hattem mogen winkels op bepaalde feestdagen open zijn. Dat geldt niet voor zondagen, en ook niet voor Eerste Kerstdag. Daarnaast mag de gemeente een bepaalde winkel in bijzondere gevallen toestemming geven open te zijn buiten de normale openingstijd (met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf).

 • Woo-verzoek indienen

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.