Minder regels?

Bent u wel eens tegen hinderlijke of overbodige regels van de gemeente Hattem aangelopen? Dan horen we dat graag van u!

Denk bijvoorbeeld aan regels voor het (ver)bouwen van uw huis, het aanvragen van subsidie of een uitkering of bij de exploitatie van uw bedrijf. De gemeente Hattem bekijkt doorlopend de regels en procedures en schrapt overbodige regels. Dat heet deregulering. Dat doen we niet alleen. Uw ervaring daarbij is voor ons van groot belang. 

Waarom?

We kunnen niet zonder regels, maar te veel of onduidelijke regels werken juist averechts. Door de regeldruk en administratieve lasten (denk aan lastige aanvraagformulieren en mee te sturen stukken) te verminderen, ontstaat er meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid voor u en voor ons.

Huidige procedure

Wanneer wij als gemeente een nieuwe regel willen invoeren, wegen we eerst de voor- en nadelen tegen elkaar af. We bekijken daarbij ook of de nieuwe regel naleefbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar is. Ook bestaande regels worden opnieuw op deze punten getoetst. Daarnaast kijken we ook naar de administratieve lastendruk voor inwoners en ondernemers.

Kan het volgens u beter?

Hebt u te maken of te maken gehad met onnodige of tegenstrijdige regelgeving of is de administratieve lastendruk volgens u te hoog? Laat het ons weten via het formulier minder regels. Zo helpt u ons om regels en procedures te vereenvoudigen. Wij behandelen uw suggestie in vertrouwen. U ontvangt altijd zo snel mogelijk een reactie via het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.