Proclaimer

Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doen er alles aan deze actueel en juist te houden.

Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het op prijs als je dit aan ons doorgeeft

E-mail

E-mail wordt door ons niet gebruikt voor formeel berichtenverkeer. Aan de inhoud van een e-mail kunnen daarom geen rechten of plichten worden ontleend. Digitale aanvragen kunnen via www.hattem.nl worden ingediend. Een omgevingsvergunning kun je via het omgevingsloket aanvragen. Overige digitale post kun je richten aan: gemeente@hattem.nl.

Toegankelijkheid

Voor mensen die moeite hebben met lezen is het mogelijk deze website voor te laten lezen met behulp van een voorleeshulp.

Auteursrecht

De afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen dan de gemeente zelf.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website word je door middel van (hyper)links doorverwezen naar andere websites, dan wel andere informatiebronnen die door derden beheerd worden. Wij beschikken over geen enkele zeggenschap en controlemogelijkheid over deze externe bronnen. Uiteraard proberen wij deze zo accuraat mogelijk te houden. Wij kunnen alleen geen garantie bieden over de volledigheid, juistheid en/of beschikbaarheid van de inhoud. De verwijzingen worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.