Proclaimer

De gemeente Hattem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt.

E-mail

E-mail wordt door de gemeente Hattem niet gebruikt voor formeel berichtenverkeer. Aan de inhoud van een e-mail kunnen daarom geen rechten of plichten worden ontleend. Digitale aanvragen kunnen via www.hattem.nl worden ingediend. Een omgevingsvergunning kunt u via het omgevingsloket aanvragen. Overige digitale post kunt u richten aan: gemeente@hattem.nl.

Toegankelijkheid

Voor mensen die moeite hebben met lezen is het mogelijk deze website voor te laten lezen met behulp van een voorleeshulp.

Auteursrecht

De afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen dan de gemeente zelf.

Hyperlinks en verwijzingen

Op deze website wordt u door middel van (hyper)links doorverwezen naar andere websites, dan wel andere informatiebronnen die door derden beheerd worden. De gemeente Hattem beschikt over geen enkele zeggenschap en controlemogelijkheid over deze externe bronnen. Uiteraard proberen wij deze zo accuraat mogelijk te houden. Wij kunnen echter geen garantie bieden over de volledigheid, juistheid en/of beschikbaarheid van de inhoud. De verwijzingen worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.