Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites en apps waarvoor de gemeente Hattem verantwoordelijk is. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Websites

Websites gemeente Hattem Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
www.hattem.nl Hoofdwebsite Verklaring.nl/register/388
www.hulpwijzerhattem.nl Subsite met informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin Verklaring.nl/register/388
www.samenhattem.nl Online participatieplatform Toegankelijkheidsverklaring (samenhattem.nl)
Iburgerzaken van leverancier Pink Roccade Online formulieren Burgerzaken Verklaring.nl/register/3790
internetafspraken.hattem.nl Afsprakenmodule Verklaring.nl/register/3785
ris2.ibabs.eu/Hattem Raadsinformatiesysteem  
Regio/gecombineerde websites Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
afvalkalender.rova.nl Afvalkalender ROVA  
klimaatvalleienveluwe.nl Informatie over een klimaatbestendige leefomgeving  
veluweduurzaam.nl/energieloket-hattem Informatie over duurzaamheid  
www.visithattem.nl Informatie voor toeristen in Hattem  
www.streekarchiefepe.nl Historisch archief van de gemeenten Hattem, Heerde en Epe  
zonatlas.nl/hattem Informatie over het plaatsen van zonnepanelen  
openbaarladen.nl/hattem Elektrische laadpaal aanvragen  
gemeentebanen.nl/overheden/gemeente-hattem Vacatures gemeente Hattem  
talentenregio.nl/hattem Doorontwikkeling medewerkers, samenwerking tussen 26 gemeenten  
wspregiozwolle.nl Informatie over werkgeversdienstverlening  
upgradejezelfregiozwolle.nl Informatie over doorontwikkelen arbeidsmarkt Regio Zwolle  
zorgregiomijov.nl Inkoop en transformatie jeugdhulp, Wmo en MO/BW