Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites en apps waarvoor de gemeente Hattem verantwoordelijk is. Voor de meeste websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Websites

Websites Omschrijving Verklaring Status
https://www.hattem.nl Hoofdwebsite Verklaring B
https://hulpwijzer.hattem.nl Subsite met informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin Verklaring B
https://samenhattem.nl Online participatieplatform Verklaring B
https://ibzpink.pinkvalley.nl Online formulieren Burgerzaken Verklaring A
https://internetafspraken.hattem.nl Afsprakenmodule Verklaring A
https://iparticipatie.hattem.nl/iparticipatie/login Digitaal loket voor het aanvragen van producten en diensten Participatie Verklaring C
https://hattem.archiefweb.eu Het archief van www.hattem.nl Verklaring C
https://hattem.bestuurlijkeinformatie.nl Raadsinformatiesysteem Verklaring B
https://channel.royalcast.com/hattem Website met vergaderingen van Raad en Commissie Verklaring D
https://hattem.smartmap.nl Online gemeentemagazinge Hattem Verklaring D
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/hattem Website over de Gemeentepolis Verklaring C
https://regionaalenergieloket.nl/hattem Regionaal energieloket Hattem Verklaring A
https://www.verlorenofgevonden.nl Zoeken en melden van gevonden en verloren voorwerpen Verklaring  B
https://www.streekarchiefepe.nl Streekarchief van Hattem, Epe en Heerde Verklaring C
http://afvalkalender.rova.nl Afvalkalender van de ROVA Verklaring C
Apps Omschrijving Verklaring  

https://apps.apple.com/nl/app/ibabs/id480155375

Papierloos vergaderen met de app van iBabs (Apple) Verklaring C

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.msi.ibabsandroid

Papierloos vergaderen met de app van iBabs (Android) Verklaring C
Inzamelkalner ROVA (app) Inzamelkalner ROVA (app) Verklaring  

Uitleg status

  • A - voldoet volledig
  • B - voldoet gedeeltelijk
  • C - eerste maatregelen genomen
  • D - voldoet niet