Nieuws over Oekraïne

De invasie van Rusland in Oekraïne bracht een grote stroom vluchtelingen op gang. Het is hartverwarmend om te zien hoe ook inwoners van onze gemeente nog steeds meeleven met het land en de bevolking van Oekraïne. Op deze pagina geven we meer informatie over Oekraïne en de hulp aan vluchtelingen uit dit land.

Websites met meer informatie over Oekraïne

 • Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. Met ook veel gestelde vragen en antwoorden over het helpen van mensen uit Oekraïne.
 • De 25 Veiligheidsregio’s leveren een bijdrage aan het regelen van opvangplekken. Dit geldt dus ook voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar Hattem onder valt. We geven opvangplekken in onze eigen gemeente aan de VNOG door.
 • Er leven bij kinderen ook vragen over de oorlog. Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staan verschillende tips om hier met hen over te praten.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een telefoonnummer 088-0430430 ook voor mensen uit Oekraïne die in Nederland wonen. Als je dit nummer belt word je in het Engels of Nederlands te woord gestaan.
 • Ter ondersteuning van de particuliere opvang is de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. Met daarin onder andere informatie over hoe je een opvangplek aan kunt bieden en welke voorzieningen er beschikbaar zijn.

Arbeidsmarkt

Vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen, mogen zonder tewerkstellingsvergunning betaald werk doen in Nederland. Ze moeten wel beschikken over een Oekraïens paspoort of een officieel document van de Oekraïnse ambassade, een identiteitsbewijs, een Oekraïnse verblijfsvergunning of een Oekraïnse erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Wil je vluchtelingen uit Oekraïne steunen met (betaald) werk? Kijk dan bijvoorbeeld op deze website voor meer informatie over de voorwaarden waaronder je dit kunt doen: Werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl).

Visum

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland verblijven tot maart 2025. Die periode wordt verlengd als dat nodig is. Als zij een biometrisch paspoort hebben, mogen ze zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie (EU). Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland, moeten ze zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Zie voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat: Aankomst, registratie en verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne.

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die in Hattem verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee je je dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven kunt betalen.

Voorwaarden

Je komt voor leefgeld in aanmerking als je:

 • een inwoner van Oekraïne bent die door de huidige oorlog daar naar Nederland is gevlucht;
 • verblijft op een (tijdelijke) verblijfplaats in de gemeente Hattem;
 • staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN);
 • beschikt over een Nederlandse bankrekening;
 • geen inkomen hebt uit betaald werk.

Hoeveel leefgeld krijgt een vluchteling?

Per 1 oktober 2023 is de hoogte van het leefgeld veranderd. De hoogte is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het leefgeld wordt 1 keer per maand uitbetaald. Dit bedrag bestaat uit verschillende delen. 
Wie in een particuliere opvang verblijft krijgt vanaf 1 oktober 2023 een extra toelage van € 93,00 per maand. Je kunt dit bedrag eventueel gebruiken om bij te dragen aan de onkosten die het gastgezin maakt.

Geld voor eten en drinken

Het bedrag voor eten is afhankelijk van de grootte van een gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon. Let op: als iemand in een gemeentelijke opvanglocatie woont, dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden te verzorgen. De vluchteling krijgt dan geen geld voor eten en drinken.

 • Bestaat een gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt het gezin per volwassene (of alleenstaande minderjarige) € 242,48 en per minderjarige € 200,65 per maand.
 • Bestaat een gezin uit 3 personen, dan ontvangt het gezin per volwassene € 193,98 en per minderjarige € 160,64 per maand.
 • Bestaat een gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt het gezin per volwassene € 169,74 en per minderjarige € 140,34 per maand.

Geld voor kleding en persoonlijke uitgaven

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is € 60,71 per persoon per maand.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

Vanaf de datum dat je ingeschreven staat in de BRP. De betaaldatum is rond de 2e van de maand. Het leefgeld over bijvoorbeeld juni wordt dus rond 2 juni betaald. Het leefgeld van een gezin wordt betaald op de bankrekening van de aanvrager.

Ga je werken?

Je hebt dan geen recht meer op de leefgeldregeling. De leefgeldregeling stopt per de 1e dag van de maand volgend op het moment dat je begon met werken. Geef daarom zo snel mogelijk aan de gemeente door dat je gaat werken en per welke datum. Stuur een e-mail naar ua@oldebroek.nl en je ontvangt een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling is gestopt.

Per 1 februari 2023 geldt: Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Zie voor meer informatie:

Vertrek je uit de gemeente?

De leefgeldregeling stopt wanneer je uit onze gemeente vertrekt. Dit gebeurt per de 1e dag van de maand volgend op je vertrek. Geef de datum van je vertrek zo snel mogelijk door aan de gemeente via een e-mail naar ua@oldebroek.nl. Je ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling is gestopt. Als je naar een andere gemeente in Nederland vertrekt dan kun je daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Zijn er andere wijzigingen?

Wanneer je bijvoorbeeld overstapt van een gemeentelijke naar een particuliere opvang dan is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Mail deze wijziging daarom zo snel mogelijk door naar ua@oldebroek.nl.

Wie aan de criteria voldoet komt voor leefgeld in aanmerking. Ontvang je dit geld nog niet maar ben je van mening dat je hier recht op hebt? Neem dan contact met ons op via vluchtelingen@hattem.nl.

Inschrijven in de BRP

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit die tijdelijk in Hattem verblijven, kunnen worden ingeschreven in de BRP. Je kunt voor meer informatie over deze Basisregistratie Personen contact opnemen met afdeling Burgerzaken.

Vergoeding zorg

Zorg die wordt verleend aan ontheemde Oekraïnse vluchtelingen met een Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling komt grotendeels overeen met het zorgpakket voor asielzoekers dat verstrekt wordt onder de noemer Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). 
Voor medische zorg aan ontheemden zonder Burgerservicenummer geldt: deze zorgkosten worden door het Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) vergoed.
Zie voor meer informatie: de afhandeling van zorgkosten.

Heb je een vraag aan de gemeente Hattem?

Heb je een vraag die niet in de informatie hierboven wordt beantwoord? Dan kun je gebruik maken van het spreekuur in De Bongerd. Iedere maandag en woensdag tussen 16.30 en 17.00 uur zijn daar de coördinator en een tolk aanwezig. Zij kunnen je informeren over mogelijke ondersteuning die je kunt krijgen van onze maatschappelijke partners. Denk bijvoorbeeld aan scholen, Stichting Welzijn Hattem en de pastoors van plaatselijke kerken.
Ook kun je een mail sturen naar naar vluchtelingen@hattem.nl.

Buurtsportcoaches

De plaatselijke buurtsportcoaches zetten zich in voor een gezonde en actieve leefstijl van onze inwoners. Zij kunnen ook benaderd worden voor het geven van tips over of het organiseren van bewegingsactiviteiten voor vluchtelingen. De buurtsportcoaches zijn bereikbaar via info@hubhattem.nl en (038) 443 28 80.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 

Vluchtelingen zijn afhankelijk van anderen. Zij kunnen hierdoor ook te maken krijgen met praktijken als mensenhandel, fysieke mishandeling of seksueel geweld. Het is belangrijk dat slachtoffers, omstanders en professionals bij vermoedens van geweld, mishandeling of uitbuiting contact opnemen met een meldpunt hiervoor. Bij professionals kun je onder andere denken aan docenten, huisartsen en medewerkers in de gezondheidszorg.

In onze regio is meld- en adviespunt Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een goed adres hiervoor. Deze organisatie is 24/7 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000 of via veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Veilig Thuis geeft informatie en advies aan slachtoffers van geweld of mishandling en schakelt zo nodig andere organisaties in voor extra hulp of nader onderzoek. Je kunt via de genoemde website ook dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur chatten met medewerkers van Veilig Thuis.

Kleinschalige en grootschalige opvang

We bieden in onze veiligheidsregio zowel kleinschalige als grootschalige opvang aan. We houden je via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen in Hattem zelf en ander nieuws over de opvang van vluchtelingen.