Belastingaanslag betalen

Op het aanslagbiljet staat wanneer je de belastingaanslag moet betalen. De aanslag gemeentelijke belastingen moet je betalen binnen vier maanden nadat de aanslag is verstuurd.

Automatische incasso

Als je hebt gekozen voor betaling via automatische incasso, dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld. Het totaalbedrag van de aanslag wordt in acht gelijke, maandelijkse termijnen van je rekening afgeschreven. Mislukt de automatische incasso twee keer achter elkaar? Dan vervalt de mogelijkheid op betaling via automatische incasso. Wij stellen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Machtiging

Wil je in 2024 voor het eerst gebruikmaken van de mogelijkheid de belastingaanslag in termijnen te betalen? Je kunt ons dan machtigen om de belasting automatisch te innen. Hiervoor kun je een machtigingskaart ophalen of opvragen bij de afdeling Belastingen. Je kunt de aanvraag voor automatische incasso ook online doorgeven met je DigiD.

Automatische incasso aanvragen

Let op: als er geen of onvoldoende saldo op je rekening staat, kunnen wij het termijnbedrag niet afschrijven. Gebeurt dit vaker dan twee keer, dan vervalt de automatische incasso. Het is daarom belangrijk dat er steeds voldoende saldo op je bankrekening staat.

Wijziging rekeningnummer

Heb je een ander rekeningnummer (IBAN) gekregen? Deze wijziging kun je online doorgeven met je DigiD.

Rekeningnummer automatische incasso wijzigen

  • Geeft u de wijziging vóór de 20e van de maand door? Dan wordt de automatische incasso in dezelfde maand van uw nieuwe (IBAN-)rekeningnummer uitgevoerd.
  • Geeft u de wijziging op of na de 20e van de maand door? Dan wordt de automatische incasso vanaf de volgende maand van uw nieuwe (IBAN-)rekeningnummer uitgevoerd.
  • Heeft u aangegeven dat de wijziging in een volgende maand moet ingaan? Dan wordt de automatische incasso in die maand voor het eerst van uw nieuwe (IBAN-)rekeningnummer uitgevoerd.

Internetbankieren

Wil je de belastingaanslag niet via automatische incasso maar via internetbankieren betalen? Vermeld dan altijd het aanslagnummer. Zo ben je zeker van een snelle en correcte verwerking van de betaling.

Uitstel van betaling

Omdat je de aanslag gespreid kunt betalen via automatische incasso, vervalt in principe de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Is het voor jou toch echt niet mogelijk je belastingbedrag op tijd te betalen? Zelfs niet via automatische incasso? Neem dan contact op met de invorderingsambtenaar op telefoonnummer (038) 443 16 16. Natuurlijk kun je ook op afspraak langskomen in het stadhuis.