Belastingen en heffingen

 • Afvalstoffenheffing

  Gebruikers en bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaal je voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt gebruik van deze diensten. Hiervoor betalen zij reinigingsrechten.

  Meer informatie

 • Onroerende zaakbelastingen

  Wie een huis bezit, betaalt onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij niet-woningen (bedrijven) betalen de eigenaar en de gebruiker.

  Meer informatie

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die je betaalt voor gebruik van gemeentegrond. Je moet deze belasting betalen als je een terras of een standplaats hebt. Of als je kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente hebt.

  Meer informatie

 • Grafonderhoudsrecht

  Voor graven uitgegeven vóór 1 januari 2014 is voor het onderhoud een jaarlijkse recht verschuldigd.

  Meer informatie

 • (Water)toeristenbelasting

  Overnacht je ergens terwijl je niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van die gemeente staat ingeschreven? Dan moet je toeristenbelasting betalen. Het gaat met name om overnachtingen op campings, in hotels, vakantiehuisjes en de jachthaven.

  Meer informatie

 • Forensenbelasting

  Woon je niet in de gemeente Hattem, maar heb je daar wel een tweede huis? Dat wil zeggen: kun je hier meer dan negentig dagen per jaar beschikken over een gemeubileerde woning? Dan betaal je forensenbelasting.

  Meer informatie

 • Rioolheffing

  Ben je eigenaar of gebruiker van een woning, woonschip, woonwagen of bedrijfsruimte? Dan betaal je rioolheffing voor de kosten van voorzieningen rondom regen- en grondwater.

  Meer informatie

 • Reclamebelasting

  Reclamebelasting is de belasting die je betaalt als je een reclame-uiting hebt die vanaf de openbare weg zichtbaar is op het bedrijfspand dat je gebruikt. Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren en is van toepassing in het centrumgebied van Hattem.

  Meer informatie