Klimaatadaptatie

Nieuw Regionaal Adaptatie Plan helpt ons om wateroverlast, droogte en hittestress aan te pakken.

Ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden en oververhitte ouderen, drinkwatertekort in hete zomers. Dit zijn maar een paar effecten van de klimaatverandering die gaande is en waar iedereen mee te maken krijgt. Wij zijn sinds 2017 als manifestpartner aangehaakt bij de ontwikkelingen in regio Vallei en Veluwe. Samen met de partners in de regio hebben we afspraken gemaakt hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan. In 2020 hebben we samen met alle andere 27 gemeenten gewerkt aan een Regionale Adaptatie Plan (RAP) Klimaatadaptatie. Dit samen aanpakken is voor ons belangrijk. Wateroverlast stopt niet bij een gemeentegrens. Samen staan we sterker met meer kennis en ervaring. Dit alles komt samen in het RAP. Dit plan biedt ons richting en handvatten om onze regio en dus ook onze gemeente klimaatbestendig(er) te maken. 

Over het RAP

Het RAP een uitwerking van het in 2017 opgestelde Regionaal Manifest Klimaatadaptatie. Het biedt concrete handvatten aan partners en beschrijft samenwerkingsafspraken op vier thema’s: prettig wonen en werken, aangenaam recreëren, de basisfuncties veiligstellen en het natuurlijke bodem- en watersysteem. Het motto is ‘’Regionaal delen. Lokaal doen’’. 

Lokaal treffen gemeenten maatregelen zoals een straat herinrichten of meer groenvoorzieningen aanleggen. Aanvullend delen partners regionaal kennis met goede voorbeelden en het ontwikkelen bijvoorbeeld samen een stimuleringsregeling of een grensoverschrijdend project zoals Klimaatadaptief bouwen. De samenwerking op deze regionale schaal is uniek in Nederland.

 Meer informatie hierover vind je op www.klimaatvalleienveluwe.nl.