Begraafplaatsen

In Hattem zijn 2 begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofdijk en de R.K. Begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg.

Hier lees je meer over de gemeentelijke begraafplaats en de kosten van begraven.

Begraven

De gemeentelijke begraafplaats is omstreeks 1829 ontstaan als begraafplaats ‘de Wiessenberg’. Vele bekende personen liggen er begraven. Zo ligt op het oude gedeelte kunstschilder Jan Voerman begraven. Net als nakomelingen van gouverneur H.W. Daendels en verschillende adellijke families.

Plattegrond begraafplaats Hattem (pdf 1,15 Mb)

Eigen particulier graf

Wij geven een particulier graf dubbeldiep uit. Dit betekent dat hierin plaats is voor 2 overledenen. Na de begrafenis van de eerste overledene kun je later in hetzelfde graf een tweede persoon laten bijzetten. Wij geven graven op het nieuwe deel van de begraafplaats op volgorde uit. Het is daarom niet mogelijk zelf een plek uit te kiezen. Wij geven de graven uit voor een periode van 30 jaar. Na afloop van deze periode kun je het recht steeds verlengen met 10 jaar.

Naast het begraven in een nieuw graf is het mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf. Vóór 1990 gaven wij graven uit voor onbepaalde tijd. Deze graven bieden plaats aan 3 overledenen. Hierin kan nog steeds begraven worden.

Gedenkteken

Op de particuliere graven kun je een grafmonument laten plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een grafsteen zijn. Of een liggende gedenkplaat. Ook kun je dit combineren met beplanting. Er is geen verplichte termijn waarbinnen je een monument moet plaatsen.Wij stellen er wel bepaalde eisen aan. Zo moet het gemaakt zijn van duurzaam materiaal. Zoals bijvoorbeeld natuursteen, metaal, glas of een verduurzaamde houtsoort. Ook moet het voldoen aan bepaalde afmetingen die bij steenhouwerijen in de regio bekend zijn.

Algemene graven

In Hattem zijn ook algemene graven. Deze graven zijn en blijven eigendom van de gemeente. Deze graven zijn de laatste rustplaatsen van overledenen die zelf geen eigen graf hebben. Ook zijn deze graven bedoeld voor overledenen die geen nabestaanden hebben die de kosten van een eigen graf kunnen betalen. In een algemeen graf kunnen verschillende personen liggen die geen enkele relatie met elkaar hebben. Het is niet mogelijk om in een algemeen graf een familielid bij te zetten. Ook mag je geen gedenkteken of beplanting op het graf plaatsen.

Kindergraven

Wij geven kindergraven dubbeldiep uit. Dit betekent dat er plaats is voor 2 overledenen (tot en met 12 jaar). De graven worden op volgorde uitgegeven. Het is daarom niet mogelijk om zelf een plek uit te kiezen. Graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Na afloop van deze periode kan steeds worden verlengd met 10 jaar. 

Foetusgraf

Foetusgraven zijn enkeldiep. Dit betekent dat er plaats is voor 1 overledene (niet voldragen foetus tot 24 weken). Wij geven graven op volgorde uit. Het is daarom niet mogelijk om zelf een plek uit te kiezen. Graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Na afloop van deze periode kan steeds worden verlengd met 10 jaar. 

Sterretjesveld (algemeen foetusveld)

Op dit veld mogen geen herdenkingsmonumenten geplaatst worden. Ter markering van het sterretjesveld is er één algemeen herdenkingsmonument geplaatst. Dit monument is door Smederij Wessel gemaakt. Daarnaast is er aan het begin van het kindergedeelte een herdenkingsboom inclusief hemelpost. Er worden alleen kosten berekend voor het doen begraven.

Sterretjesveld

Cremeren

Spreekt begraven je niet aan, dan kun je ook kiezen voor cremeren. Hattem en omgeving maakt daarvoor vaak gebruik van Crematorium Kranenburg in Zwolle. Na de wettelijke periode van een maand geeft het crematorium de as vrij aan de nabestaanden. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus. Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. Je kunt de as van een dierbare bijvoorbeeld thuis bewaren in een speciaal ontworpen urn.

Verstrooien van as

Op de begraafplaats aan de Kerkhofdijk is een speciaal grasveld voor het verstrooien van as. Je mag de as niet ergens anders op de begraafplaats verstrooien. Ook niet op een eigen graf. Je mag de as wel op een andere plaats verstrooien als je toestemming hebt van de eigenaar van de grond.

Begraafplaats Hattem

Urnenmuur of urnenzuil

Je kunt de asbus of urn ook bijzetten in een nis in de urnenmuur of een urnenzuil. In de nis is ruimte voor 2 urnen. Uiteraard hoef je deze niet tegelijk te laten plaatsen. Een hardstenen afdekplaat sluit de nis af. Op de plaat is ruimte voor de naam van de overledene. Net als bij een graf koop je het recht om de urn voor een periode van 30 jaar in de urnennis te plaatsen. Dit recht kun je na deze periode telkens verlengen met 10 jaar.

Urnengraf

Een urnengraf is een keldertje waarin plaats is voor 2 urnen of asbussen. Op dit urnengraf mag je een liggende steen plaatsen die in hoogte iets afloopt. Wij geven deze graven voor een periode van 30 jaar uit. Dit recht kun je na afloop van deze periode telkens met 10 jaar verlengen. Het bijzetten van een urn of asbus in een eigen (particulier) graf is ook mogelijk.

Rechthebbende

Wij willen graag weten wie de rechthebbende is van elk graf. Deze persoon is onze contactpersoon. Hij of zij bepaalt voor wie het graf bestemd is. Verhuis je? Geef je nieuwe adres dan aan ons door. Meer informatie over rechthebbenden graven.

Onderhoud

Sinds 2014 brengen wij bij de uitgifte van het graf meteen het onderhoud voor 30 jaar in rekening. Wij verzorgen dan het kant- en maaiwerk op en rond het graf. En plaatsen de steen opnieuw na verzakking.

Openingstijden gemeentelijke begraafplaats

De begraafplaats is elke dag open op de volgende tijden:

  • Van 15 mei tot 15 oktober van 09.00 tot 18.00 uur.
  • Van 15 oktober tot 15 mei van 09.00 tot 16.00 uur.

Een begrafenisplechtigheid is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Wil je meer weten over de begraafplaats? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of mail naar burgerzaken@hattem.nl.

Kosten van begraven

Voor de kosten van begraven verwijzen wij je naar de verordening begrafenisrechten.

Adressen

Gemeentelijke begraafplaats
Kerkhofdijk 6b
8051 DE Hattem
(038) 443 16 16

R.K. Begraafplaats van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Zuiderzeestraatweg 9
8051 SL Hattem
(038) 444 11 00

Crematorium Kranenburg
Kranenburgweg 9
8024 AC Zwolle
(038) 454 89 48
www.crematoriumkranenburg.nl