Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofdijk in Hattem. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen een graf huren. Je vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 30 jaar.

Verloopt de uitgiftetermijn? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen. Maak hiervoor online een afspraak.

Afspraak maken

Aanvraag

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. Je mag dit ook zelf doen.

Wil je het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de gemeente

Om grafrechten aan te vragen, geef je het volgende aan de begrafenisondernemer door:

  • je naam en adres;
  • de naam van de overledene;
  • waar en wanneer de overledene is geboren;
  • waar en wanneer de overledene is overleden;
  • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd;
  • de termijn van uitgifte;
  • de grafgegevens.

Bezwaar & beroep

De uitgifte van een graf is net zoiets als een verkoop- of huurovereenkomst. Je kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kun je bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.