Uitstel van begraven of cremeren

Begraven of cremeren gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden, en uiterlijk op de zesde dag erna. De burgemeester van de gemeente waar de overledene is, mag onder bepaalde voorwaarden een andere termijn bepalen. Bijvoorbeeld als een nabestaande niet op tijd aanwezig kan zijn door verblijf in het buitenland. Met uitstel van begraven of cremeren geeft de burgemeester toestemming de begrafenis of crematie uit te stellen tot na de zesde dag na het overlijden.

Aanvraag

Jijzelf of de begrafenisondernemer kan een aanvraag voor uitstel van begraven of cremeren indienen bij de burgemeester. De burgemeester beslist dan over de aanvraag. Een arts moet dan verklaren dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt.

Wil je de overledene binnen 36 uur na overlijden begraven of cremeren? Dan overlegt de burgemeester met de Officier van Justitie.

Afspraak maken

Aanpak

Woonde de overledene of woont de achtergebleven partner niet in de gemeente van overlijden? Dan stuurt deze gemeente een bericht van het overlijden naar de (laatste) woonplaats.