Leerplicht

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit staat in de Leerplichtwet. Daarnaast heeft een kind ook een ‘kwalificatieplicht’. Dat wil zeggen: hij of zij moet een diploma halen.

Meer informatie: leerplicht

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.