Voor- en vroegschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. Er zijn speciale programma’s om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De peuteropvang en kleuterschool bieden deze programma’s aan. We noemen dit voor- en vroegschoolse educatie-programma’s, ook wel VVE-programma’s.

Meer informatie: voor- en vroegschoolse educatie

Via bovenstaande link kom je op www.hulpwijzerhattem.nl. Deze website bevat informatie over zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin.