Achternaam wijzigen

Wil je je achternaam wijzigen? Dit kun je aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Keurt het ministerie je aanvraag goed? Dan komt je nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP) te staan. Daarnaast komt je nieuwe naam ook op je geboorteakte te staan.

Wil je de achternaam van je kind(eren) veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaren voor het kind gezorgd hebben. Namelijk:

  • Drie jaar voor kinderen vanaf 12 jaar.
  • Vijf jaar voor kinderen tot 12 jaar.

Kosten

Het veranderen van je achternaam kost € 835. Dit bedrag is hetzelfde als je de naam wilt wijzigen van 1 of 2 kinderen tot 18 jaar. Bij 3 of meer kinderen tot 18 jaar is dit € 1670. Je betaalt deze kosten bij de aanvraag.

Aanvraag

Je stuurt het aanvraagformulier naar de screeningsautoriteit Justis. Dit is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis controleert je gegevens en neemt contact op met jou en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op je aanvraag. Je hoort meestal 20 weken na de indiening van je aanvraag of je je naam mag wijzigen.

Meenemen

Wil je je achternaam wijzigen? Dan heb je de volgende documenten nodig:

  • geboorteakte(n) van de persoon van wie de naam wordt gewijzigd.
  • akte van echtscheiding (als die van toepassing is).
  • schriftelijke aanvraag van wijziging.
  • voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank).

Let op: een geboorteakte moet recent zijn aangevraagd. Een akte mag bij deze aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.