(Her)vestiging vanuit het buitenland

Als je (weer) naar Nederland verhuist, moet je je inschrijven bij de gemeente waar je gaat wonen. Dit wordt een (her)vestiging vanuit het buitenland genoemd.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen inschrijven zijn:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of
 • Je hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • Je blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijzonderheden

Na je aankomst in Nederland moet je je binnen 5 werkdagen inschrijven.

Aanvraag

Je schrijft je in bij de gemeente. Dit doe je persoonlijk. Ook eventuele meeverhuizende gezinsleden moeten zich persoonlijk melden.

Afspraak maken

Aanpak

Om je in te schrijven, heb je het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit je nationaliteit blijkt.
 • een bewijs dat je woonruimte hebt. Dit bewijs is bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
 • een geboorteakte als je geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraag je aan bij de IND.
 • als je uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht.
 • heb je een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • eventueel de volgende akten (denk daarbij aan eventuele legalisaties van de documenten):
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden);
  • geboorteakten van kinderen.

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet je ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoef je de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet je het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover lees je op www.nederlandwereldwijd.nl.